Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ile ilgili eğitimlerin verildiği, içeriklerinin anlatıldığı, fiyatlarının verilip satışının yapıldığı sayfamızdır.